Πρόγραμμα

                                                                               

«Αυτοκινητόδρομοι και άγρια ζωή:

Πώς συνυπάρχουν;»

 

Επιστημονική Ημερίδα ΙΕΝΕ  και Γενική Συνέλευση 2011

 

21-24 Σεπτεμβρίου 2011

Νυμφαίο & Καστοριά

 

Συνδιοργανωτής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Με την υποστήριξη:

Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και δικτύων, Πρόγραμμα προσπελασιμότητας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δήμος Αμυνταίου

Δήμος Καστοριάς

Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη – 21 Σεπτεμβρίου

Νυμφαίο, Νίκειος Σχολή

15.00: Υποδοχή στο Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα
16.00: Επίσκεψη στο Καταφύγιο της Αρκούδας
18.00: Γενική Συνέλευση (πρώτο μέρος)
20.30: Δείπνο

Πέμπτη-22 Σεπτεμβρίου

Καστοριά, Ξενοδοχείο Limneon,

Επιστημονική Διημερίδα με θέμα:  «Αυτοκινητόδρομοι και άγρια ζωή: Πώς συνυπάρχουν;»

Πρόγραμμα Ημερίδας

08.30 Υποδοχή – Εγγραφές
09.00 Χαιρετισμοί

Εισηγήσεις (στα αγγλικά)

 
1η Ενότητα: Εναρκτήριες παρουσιάσεις – Καθορισμός πλαισίου της συνάντησης

09.30      Georgiadis L. et al.: Highways and wildlife in Greece: How do they coexist? ARCTUROS, Greece.

09.50      Sjolund A.: Introduction of IENE. The aim, the achievements, the new goals. IENE, Sweden.

10.10       Helldin J-O and A. Seiler: Challenges for road ecology – some things we need to do different. IENE and SwedishBiodiversity Centre, Sweden.

10.30       Oginski P.: Transport infrastructure and wildlife: how can EU nature legislation contribute to their coexistence? Invited Speaker. European Commission, DG Environment, Unit “Natura 2000”.

10.50 Διάλειμμα για Καφέ

2η Συνεδρία: Σχεδιασμόςκαι προληπτικός σχεδιασμός έργων μεγάλων υποδομών

11.20: Voumvoulaki N. and G. Krinas: Egnatia Highway: providing sustainable engineering solutions. Egnatia Odos S.A., Greece.

11.40: Zlatanova D. et al.: Facing challenges in a rapid road infrastructure development – The Bulgarian experience with highways, speed roads and Large Carnivores. Invited Speaker, Balkani Wildlife Society, Bulgaria.

11.50: Bottcher M. et al.: Natural corridors and infrastructure in Germany. Bundesamt für Naturschutz, Germany.

12.10:  Mot R. and C.R. Papp: New threats for large carnivore population connectivity in Romania. Presentation of the case of the separate bear population in Western Carpathians in Romania. Greenlight Services Ltd, Romania.

12. 30:  Διάλειμμα για Γεύμα

3η Συνεδρία: Μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής  επικοινωνίας των πληθυσμών άγριων ζώων

13.30: Huber, D. and J. Kusak: Green Bridges and other structures for permeability of highways inCroatia: Case of Large Carnivores. Invited Speaker, University of Zagreb, Veterinary Faculty, Croatia.

13.50:   Iliopoulos Y. et al: Mitigating wolf habitat fragmentation caused by a multiple large infrastructure system (closed high speed railway and E65 highway) in Central Greece. Expectations, realities and lessons learned. Callisto, Greece.

14.10:  Ioannidis Y.: Effectiveness of road barriers and underpasses for reptiles. The case ofMilosviper (Macrovipera schweizeri). Biosphere, Greece.

14.30:   Puky M.: Amphibian and reptile mitigation measures over roads. Danube Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary.

14.50: Διάλειμμα για Καφέ

4η Συνεδρία: Η παρακολούθηση και η διαχείριση των έργων μεγάλων υποδομών

15.20:  Karamanlidis, A.A. et al.: Bear – vehicle collisions: monitoring the effects of a new source of mortality in an endangered population of brown bears in Greece.  ARCTUROS, Greece.

15.40: Hlaváč V. and P. Anděl.: Traffic Roads and Wildlife Corridors – Identification of Conflict Points.  Agency for Nature Conservation and Landscape protection of the Czech Republic, Czech Republic.

15.50:  Mertzanis Y. et al.: Monitoring highways impact upon bear habitat and population status in NW Greece – the Egnatia highway case study– Results, lessons learned and management implications.Kallisto,Greece.

16.10:  Jagerbrand A.: Understanding human behavior in traffic and accident reduction. Swedish National Roadand Transport Research Institute, Sweden.

16. 30:      Συζήτηση

17.00       Επίσκεψη πεδίου  στον Οδικό άξονα της Εγνατίας (Καστοριά, Γρεβενά)

20.00      Δείπνο

Παρουσιάσεις Poster

(Ανάρτηση στο χώρο των διαλλειμάτων)

Bousbouras D. The impact of road construction on birds and their habitats. Appropriate mitigation and compensation measures. Hellenic OrnithologicalSociety,Greece.

Gori,M. et al. The HABITATS project: Social validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats. ISPRA – Institute for Environmental Protection andResearch,Italy.

Iliopoulos Y. et al. Differential response of wolves in large infrastructure construction phase. The important role of secondary barriers and social interaction in-between adjacent wolf packs.Kallisto,Greece.

Jagerbrand A. Roadenvironment changes to reduce wildlife accidents.Swedish National Roadand Transport Research Institute,Sweden

Maneas G. and D. Bousbouras. Impact caused by a road in the coastal zone of Gialova wetland. Dead individuals of the endangered African Chameleon of Pylos and other wildlife species. Summarizing ten years work by Hellenic Ornithological Society. Hellenic OrnithologicalSociety,Greece.

Olsson M. et al. Wildlife-Train Accidents and Interactions – Results From a Locomotive Engineers Questionnaire.EnviroPlanningABandSwedishUniversityof Agricultural Sciences,Sweden.

Poláková S. et al. Dear advisory service for animals: When should I not to go across high-speed road? Daphne ČR,CzechRepublic.

Psaroudas S. et al. “LIFE ARCTOS/KASTORIA: A project aiming to improve conditions of bear-human coexistence, including minimization of bear-vehicle collisions in the area of Kastoria. Objectives, actions, first results.Kallisto,Greece.

Puky M. What animals do children want to save from road traffic? Hungarian Danube Research Institute.Hungary.

Seiler A. et al. Train-deer collisions inSweden.SwedishUniversityof Agricultural Sciences andEnviroPlanningAB,Sweden.

Yum W. et al. Effect of around Napahai wetland highway on birds behavior reaction in winter. ChinaAcademyof Transportation Sciences, China.

 

Παρασκευή – 23 Σεπτεμβρίου

09.00 – 11.00 Γενική Συνέλευση (2ο μέρος)

11.00 – 20.00 Εκδρομή – αναχωρήσεις

20.00    Δείπνο

Σάββατο-24  Σεπτεμβρίου

Αναχωρήσεις

This entry was posted in Greek. Bookmark the permalink.